بچینگ توئین شفت

 

بچینگ های توئین شفت در پنج اندازه، و در طرحهای مختلف تولید می شوند. این نوع بچینگ کاربرد بسیار ساده ای دارد. تعمیرات و نگهداری این نوع بچینگ بسیار کم هزینه است و با سهولت انجام می شود. همچنین قابلیت انعطاف پذیری زیادی در طراحی دارد؛ به طوری که می توان سفارشی سازی آن را به سهولت انجام داد.

مدل مشخصات فنی
BPT 180 BPT 150  BPT 120 BPT 90   BPT 60
180 m3 / h 150 m3 / h 120 m3 / h 90 m3 / h 60 m3 / h ظرفیت اسمی
3 m3 2.5 m3 2 m3 1.5 m3 1 m3 ظرفیت خروجی میکسر
4*35 m3 4*25 m3 4*25 m3 4*15 m3 4*15 m3 سیلو ی ذخیره مصالح
1000 mm 1000 mm 800 mm 800 mm 600 mm نوار انتقال مصالح
7500/1500 kg 6200/1300 kg 5000/1000 kg 4000/750 kg 2500/500 kg توزین مصالح و سیمان
12 inch 10 inch 10 inch 8 inch 8 inch اسکرو ی سیمان
825lit/ min 650 lit/ min 650 lit/ min 450 lit/ min 450 lit/ min کمپرسور هوا
لوازم جانبیسیستم کنترلبارگیر ی میکسر و تخلیه بتنسیلوی ذخیره مصالحمزیت

لوازم جانبی بچینگ

 1. کابین کنترل ساندویچ پنل با درب و پنجره ها ی UPVC
 2. سیستم توزین مواد افزودنی مایع
 3. پمپ آب فشار قوی جهت تأمین آب مورد نیاز دستگاه 

سیستم کنترل بچینگ 

سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات استفاده شده در بچینگ های استاندارد ماشین که تماماً با بهره گیری از دانش فنی و توان اجرایی مجموعه طراحی و ارائه شده است، با دقت بسیار بالا بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط آزمایشگاه عمل می کند و پس از دریافت فرمان اجرا، اپراتور نقشی در فرآیند بارگیری ندارد. لذا عملیات مذکور با دقت و هماهنگی مطلوب انجام می پذیرد.

 

 

سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات

 

استفاده از صفحه نمایش با ابعاد بزرگ در سیستم کنترل بچینگ پلانت موجب می شود تا وضعیت دریچه ها و توزین مصالح، مواد و افزودنی ها به صورت واضح به نمایش درآید و این امکان برای اپراتور فراهم است تا در کنترل بچینگ پلانت قدرت بیشتری داشته باشد.

ثبت اطلاعات در سیستم کنترل بچینگ به صورتی است که در هر زمان، آزمایشگاه یا دیگر بخشهای مسئول به تمامی پارامترها از جمله وزن و زمان، دسترسی خواهند داشت. این اطلاعات بر اساس فایلها ی استاندارد آفیس تحت ویندوز به راحتی قابل خواندن و ویرایش هستند.

بارگیری میکسر و تخلیه بتن

یکی از موارد قابل انعطاف بچینگ های توئین شفت نوع بارگیری تراك میکسرها است که دو حالت آن در شکل ها ی همین صفحه قابل مشاهده است. تخلیه بتن از میکسر توئین شفت دو حالت دارد. یکی تخلیه در تراك میکسر و یکی هم تخلیه در که در این دو حالت قیف های تخلیه بتن متفاوت خواهند بود.

میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیری و از همان سمت خارج می شود.

میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیری و از سمت دیگر خارج می شود.

سیلوی ذخیره مصالح

در حالت استاندارد، ظرفیت ذخیره سازی سیلو های مصالح بچینگ در حدود یک ساعت کار دستگاه است. با این حال می توان در صورت نیاز ظرفیت های مختلفی برای سیلوهای ذخیره درنظر گرفت:

 1. تعداد انواع مصالح؛ که معمولاً بین 2 تا 5 نوع متغیر است.
 2. ظرفیت ذخیره سازی؛ که تا دو برابر حالت استاندارد قابل افزایش است.
 3. محل قرارگیری سیلوها بر اساس نیاز می تواند به سه حالت ذیل باشد.

سیلو ی ذخیره مصالح در سطح صفر-صفر نصب میشود و جهت بارگیری مصالح به رمپ و لودر نیاز است.

سیلوی ذخیره مصالح در سطح صفر-صفر نصب می شود و جهت بارگیری مصالح به رمپ و لودر نیاز است.

نیمی از سیلوی ذخیره مصالح پایین تر از سطح صفر-صفراست و نیازی به رمپ نیست.

نیمی از سیلوی ذخیره مصالح پایین تر از سطح صفر-صفر است و نیازی به رمپ نیست.

سیلوی ذخیره مصالح کاملاً زیر سطح صفر - صفر است. برای بارگیری نیازی به رمپ و لودر نیست و مصالح از کمپرسی مستقیماً به سیلوها تخلیه می شود. همچنین می توان ظرفیت بیشتری برا ی سیلوهای ذخیره ایجاد کرد.

سیلوی ذخیره مصالح کاملا زیر سطح صفر-صفر است.برای بارگیری نیازی به رمپ و لودر نیست و مصالح از کمپرسی مستقیما به سیلوها تخلیه می شود.

  

مزیت میکسر توئین شفت

در میکسر بچینگ توئین شفت بر خلاف سایر میکسرها که حرکت دوار دو بعدي دارند، اختلاط به صورت سه بعدي مارپیچی است، که نتیجه آن اختلاط سریعتر و با صرف انرژي و سایش کمتر است. RCC این میکسر تنها میکسر مناسب براي تولید بتنهاي درشت دانه است.

میکسر بچینگ پلانت

 • ایجاد حرکت دوار سه بعدي براي اختلاط سریع مصالح.
 • ایجاد منطقه اختلاط متلاطم بین دو شافت همزن.
 • حرکت سریع تمام مواد در طول میکسر در حین اختلاط.

میکسر بچینگ پلانت توئین شافت.استانداردماشین تولیدکننده انواع بچینگ و پمپ بتن.

 • ایجاد سریع مخلوط بتن یکنواخت به دلیل وجود منطقه اختلاط متلاطم.
 • مصرف انرژي کمتر و سایش کم به دلیل سرعت زیاد اختلاط.
 • قابلیت کاهش مصرف سیمان در میکسر بچینگ.

 • بازو هاي همزن به صورت مارپیچهاي متقاطع روي شافت ها نصب می شوند.
 • حرکت بازوها در خلاف جهت یکدیگر و با هم پوشانی (overlap) است.
 • پاروها به صورت متقاطع روي بازوها نصب می شوند.
 • سرعت حرکت محیطی پاروها متفاوت است.

میکسر بچینگ توئین شافت. استانداردماشین تولیدکننده انواع بچینگ پلانت و پمپ بتن.

 

 

سایر محصولات