بچینگ BPT180

                      

BPT180 مشخصات فنی
180m3 / h ظرفیت اسمی
3 m3 ظرفیت خروجی میکسر
4*35m3 سیلو ی ذخیره مصالح
1000mm نوار انتقال مصالح
7500/1500kg توزین مصالح و سیمان
12inch اسکرو ی سیمان
750lit/ min کمپرسور هوا

 

سایر محصولات