بچینگ BPT60

        

BPT 60 مشخصات فنی
60 m3 / h ظرفیت اسمی
1 m3 ظرفیت خروجی میکسر
4*15 m3 سیلو ی ذخیره مصالح
600 mm نوار انتقال مصالح
2500/500 kg توزین مصالح و سیمان
8 inch اسکرو ی سیمان
450 lit/ min کمپرسور هوا

 

 

سایر محصولات