بچینگ BPT90

BPT 90 مشخصات فنی
90m3 / h ظرفیت اسمی
1/5 m3 ظرفیت خروجی میکسر
4*15 m3 سیلو ی ذخیره مصالح
800mm نوار انتقال مصالح
4000/750kg توزین مصالح و سیمان
8 inch اسکرو ی سیمان
450 lit/ min کمپرسور هوا

 

                                                   

سایر محصولات