بچینگ پلانت توئین شافت دو قلو

یکی از قابلیتهای بچینگ توئین شافت این است که می توان آن را برای پروژه هایی که نیاز به دو دستگاه بچینگ دارند، به صورت دوقلو طراحی کرد. در بچینگ دوقلو، رو ی یک شاسی مشترك، دو دستگاه میکسر توئین شافت نصب می شود و کابین کنترل مشترك دارند که از نظر اپراتوری و سطح اشغال شده مزایای زیادی دارد.

کلیه اجزاء در دستگاه حتی سیستمهای برق و کنترل  از یکدیگر جدا هستند و هر دستگاه به صورت مستقل می تواند کار کند. با این توضیح، می توان گفت ظرفیت ها و قابلیت های یک بچینگ دوقلو دقیقاً دو برابر یک بچینگ واحد است.

مدل مشخصات فنی
BPT 360D BPT 240D BPT 120D
360 m3 / h 240 m3 / h 120 m3 / h ظرفیت اسمی
2 x 3 m3 2 x 2 m3 2 x 1 m3 ظرفیت خروجی میکسر
2 x 4 x 35 m3 2 x 4 x 25 m3 2 x 4 x 15 m3 سیلو ی ذخیره مصالح
2 x 1000 mm 2 x 800 mm 2 x 600 mm نوار انتقال مصالح
2 x 7500/1500 kg 2 x 5000/1000 kg 2 x 2500/500 kg توزین مصالح و سیمان
4 x 12 inch 4 x 10 inch 4 x 8 inch اسکرو ی سیمان
2 x 750 lit/ min 2 x 500 lit/ min 2 x 450 lit/ min کمپرسور هوا
لوازم جانبیسیستم کنترلبارگیر ی میکسر و تخلیه بتنسیلو ی ذخیره مصالحمزیت

لوازم جانبی بچینگ

 1. کابین کنترل ساندویچ پنل با درب و پنجره های UPVC برای هر دستگاه
 2. سیستم توزین مواد افزودنی مایع برای هر دستگاه
 3.  پمپ آب فشار قوی جهت تأمین آب مورد نیاز دستگاه برای هر میکسر

سیستم کنترل بچینگ

سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات استفاده شده در بچینگ ها ی استاندارد ماشین که تماماً با بهره گیری از دانش فنی و توان اجرایی مجموعه طراحی و ارائه شده است، با دقت بسیار بالا بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط آزمایشگاه عمل می کند و پس از دریافت فرمان اجرا، اپراتور نقشی در فرآیند بارگیری ندارد. لذا عملیات مذکور با دقت و هماهنگی مطلوب انجام می پذیرد. 

 

سیستم اتوماسیون، مانیتورینگ و ثبت اطلاعات 

 

استفاده از صفحه نمایش با ابعاد بزرگ در سیستم کنترل بچینگ پلانت موجب می شود تا وضعیت دریچه ها و توزین مصالح، مواد و افزودنی ها به صورت واضح به نمایش درآید و این امکان برا ی اپراتور فراهم است تا در کنترل بچینگ پلانت قدرت بیشتری داشته باشد.

ثبت اطلاعات در سیستم کنترل به صورتی است که در هر زمان، آزمایشگاه یا دیگر بخشهای مسئول به تمامی پارامترها از جمله وزن و زمان، دسترسی خواهند داشت. این اطلاعات بر اساس فایل های استاندارد آفیس تحت ویندوز به راحتی قابل خواندن و ویرایش هستند.

بارگیری میکسر و تخلیه بتن

یکی از موارد قابل انعطاف بچینگ های توئین شافت نوع بارگیری تراك میکسرها است که دو حالت آن در شکل های همین صفحه قابل مشاهده است. تخلیه بتن از میکسر توئین شافت دو حالت دارد. یکی تخلیه در تراك میکسر و یکی هم تخلیه در که در این دو حالت قیف های تخلیه بتن متفاوت خواهند بود.

میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیر ی و از همان سمت خارج می شود.

 

میکسر از یک سمت وارد محوطه بارگیر ی و از سمت دیگر خارج می شود.

سیلوی ذخیره مصالح

در حالت استاندارد، ظرفیت ذخیره سازی سیلو های مصالح در حدود یک ساعت کار دستگاه است. با این حال می توان در صورت نیاز ظرفیت های مختلفی برا ی سیلوهای ذخیره درنظر گرفت:

 1. تعداد انواع مصالح؛ که معمولاً بین 2 تا 5 نوع متغیر است.
 2. ظرفیت ذخیره سازی؛ که تا دو برابر حالت استاندارد قابل افزایش است.
 3. محل قرارگیری سیلوها بر اساس نیاز می تواند به سه حالت ذیل باشد.

سیلو ی ذخیره مصالح در سطح صفر-صفر نصب می شود و جهت بارگیر ی مصالح به رمپ و لودر نیاز است.

سیلوی ذخیره مصالح در سطح صفر-صفر نصب می شود و جهت بارگیری مصالح به رمپ و لودر نیاز است.

نیمی از سیلو ی ذخیره مصالح پایین تر از سطح صفر-صفراست و نیاز ی به رمپ نیست.

نیمی از سیلوی ذخیره مصالح پایین تر از سطح صفر-صفر است و نیازی به رمپ نیست.

سیلو ی ذخیره مصالح کاملاً زیر سطح صفر - صفر است. برا ی بارگیر ی نیازی به رمپ و لودر نیست و مصالح از کمپرسی مستقیماً به سیلوها تخلیه می شود. همچنین می توان ظرفیت بیشتر ی برا ی سیلوهای ذخیره ایجاد کرد.

سیلوی ذخیره مصالح کاملا زیر سطح صفر-صفر است.برای بارگیری نیازی به رمپ و لودر نیست و مصالح از کمپرسی مستقیما به سیلوها تخلیه می شود.

مزیت میکسر توئین شافت

میکسر توئین شافت با گیربکس خورشیدی Reggiana ایتالیا و گیربکس Parallel Shaft ساخت استاندارد ماشین.

در میکسر توئین شافت بر خلاف سایر میکسرها که حرکت دوار دو بعدي دارند، اختلاط به صورت سه بعدي مارپیچی است، که نتیجه آن اختلاط سریعتر و با صرف انرژي و سایش کمتر است. RCC این میکسر تنها میکسر مناسب براي تولید بتنهاي درشت دانه است. 

 • ایجاد حرکت دوار سه بعدي براي اختلاط سریع مصالح.
 • ایجاد منطقه اختلاط متلاطم بین دو شافت همزن.
 • حرکت سریع تمام مواد در طول میکسر در حین اختلاط.

میکسر بچینگ پلانت

 • ایجاد سریع مخلوط بتن یکنواخت به دلیل وجود منطقه اختلاط متلاطم.
 • مصرف انرژي کمتر و سایش کم به دلیل سرعت زیاد اختلاط.
 • قابلیت کاهش مصرف سیمان.

 • بازو هاي همزن به صورت مارپیچهاي متقاطع روي شافت ها نصب میشوند.
 • حرکت بازوها در خلاف جهت یکدیگر و با هم پوشانی (overlap) است.
 • پاروها به صورت متقاطع روي بازوها نصب میشوند.
 • سرعت حرکت محیطی پاروها متفاوت است.

قسمت داخلی میکسر توئین شافت

 

سایر محصولات